Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

DNI OTWARTE

12 marca 2019

Dyrektor i Nauczyciele zapraszają  Rodziców wraz  z dziećmi, które w roku szkolnym 2019/ 2020 rozpoczną naukę w klasie I – szej oraz Oddziale Przedszkolnym na

Dzień Otwarty

14 marca 2019r.

(czwartek)

godz. 16.00

 

 W programie:

•   dla rodziców:

     - spotkanie z panią dyrektor   

        oraz  nauczycielami edukacji

       wczesnoszkolnej (poznanie oferty naszej

       szkoły),

     - porady psychologa;

•   dla dzieci:

     - zabawy ruchowe na sali gimnastycznej,

     - nauka przez zabawę w „Kąciku

       przyrodniczym”,

     - zajęcia artystyczne,

     - zabawy logopedyczne i sensoryczne,

     - szachy,

     - robotyka.

 

Czytaj więcej o: DNI OTWARTE
Powiększ zdjęcie

FILHARMONIA

21 lutego 2019

W ramach projektu „Zrównoważony rozwój dziecka na Montessoriańskim Wzgórzu” dnia 15 lutego 2019r. odwiedzili nasze przedszkole goście z Filharmonii Sudeckiej. Spotkanie to przybliżyło  dzieciom świat dźwięków, goście przedstawili montaż muzyczno słowny,

a zaprezentowana bajka nosiła tytuł „Piotruś i Wilk”. Wykonawcy grali na trąbce i pianinie, a pani prelegentka pięknie opowiadała historię Piotrusia i innych bohaterów.

Organizowanie występów muzycznych ma terenie przedszkola ma na celu rozwijanie u dziecka zainteresowań muzyką, pozwala rozwijać horyzonty, kształtuje u młodego człowieka wrażliwość na kulturę, sztukę i świat. Ponadto doskonali umiejętność uważnego słuchania dłuższych form literackich; muzycznych; pomaga dziecku w poznawaniu i rozumieniu różnych postaw bohaterów prezentowanych bajek

Sporządziła K. Szczepaniak, M. Krawiec

Czytaj więcej o: FILHARMONIA
Powiększ zdjęcie

WAŁBRZYSKIE ŚCIEŻKI ARCHITEKTURY

17 stycznia 2019

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie Wałbrzyskie Ścieżki Architektury realizowanym przez Zamek Książ. 

Rozpoczął się on udziałem uczniów w warsztatach, na których zapoznawali się z historią architektury na przykładach zabytków Aglomeracji Wałbrzyskiej a następnie wraz z przewodnikiem zwiedzali Zamek „Książ”.

Kolejnym etapem był konkurs dotyczący zabytków Aglomeracji Wałbrzyskiej, do którego nasi uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem pani Joanny Łomińskiej. Ogółem wzięło w nim udział ponad 250 uczestników z różnych szkół. Spośród tej grupy wyłoniono 30 laureatów, wśród których znalazło się aż trzech uczniów z naszej szkoły: Zofia Mierzejewska, Jakub Słomczyński i Tomasz Jędraszczyk – wszyscy z klasy VII a.

Laureaci zostali zaproszeni do udziału w warsztatach projektowych, wycieczkach terenowych i spotkaniach z ekspertami. Były to miedzy innymi:

  • Zajęcia integracyjne w Centrum Ceramiki Unikatowej w Starej Kopalni w Wałbrzychu, podczas których uczono się wyrobu przedmiotów z ceramiki i gliny.

  • Zwiedzanie Zamku Grodno, Kościoła Pokoju, Katedry w Świdnicy i innych zabytków regionu.

  • Zajęcia projektowe, których efektem było stworzenie interaktywnej mapy oraz gry planszowej.

Podsumowaniem projektu było spotkanie w Książu z wiceprezydent Wałbrzycha panią Sylwią Bielawską oraz prezes zamku panią Anną Żabską, które wręczyły laureatom, opiekunom i koordynatorom dyplomy oraz pierwsze egzemplarze stworzonej przez uczestników gry. Szkoła otrzymała również trzy gry do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych .

 

Redakcja:Joanna Łomińska

Zdjęcia: wałbrzyszek.pl

  

 

 

Czytaj więcej o: WAŁBRZYSKIE ŚCIEŻKI ARCHITEKTURY
Powiększ zdjęcie

PARNERSTWO SZKOŁY Z PWSZ W WAŁBRZYCHU

31 grudnia 2018

 Umowa o Partnerstwo

Dnia 19 grudnia 2018r. w Siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa  w Wałbrzychu została podpisana Umowa o współpracy między Uczelnią reprezentowaną przez Rektora profesora Piotra Jurka  a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Jedlinie- Zdrój, który reprezentowała dyrektor Katarzyna Lepis.  Celem umowy jest współpraca w dziedzinie dydaktyki . Między innymi dzięki niej możliwy będzie dostęp naszych  uczniów do zasobów bibliotecznych Uczelni, uczestnictwo kadry pedagogicznej szkoły w wykładach otwartych, konferencjach i sesjach naukowych, podejmowanie przez obie jednostki wspólnych przedsięwzięć  kulturalnych i środowiskowych. Również szkoła jako ośrodek dydaktyczno-wychowawczy umożliwi odbywanie praktyk studenckich, badań naukowych, umożliwi także wykonywanie studentom i nauczycielom działań wolontariatu i realizację zajęć w ramach piłki nożnej dla dziewcząt.

 

Sporządziła: K. Lepis

Zdjęcia :PWSZ

Czytaj więcej o: PARNERSTWO SZKOŁY Z PWSZ W WAŁBRZYCHU